Recruitment
Recruitment

Với kinh nghiệm 6 năm phát triển - Max Group tiền thân là Maxxus Digital Marketing Agency, chúng tôi cung cấp dịch vụ  vấn chiến lược marketing tổng thể cho doanh nghiệp và thực hiện các chiến dịch truyền thông hiệu quả
Scroll to navigate

Surprised and curious?
You can only do one thing ...

Floor 4, 22 Xuan La St, Tay Ho Dist, Hanoi City
3Ath Floor, 89 Van Kiep Str., 3 Ward, Binh Thanh Distr., HCM City

Hanoi Tel: (+84) 4626 04029
TP.HCM Tel: (+84) 2866 820 702
Email: info@maxgroup.com