MAX DIGITAL

BIG CLIENT

Đảm nhiệm việc thấu hiểu các thử thách từ client từ đó đưa ra ý tưởng và lộ trình truyền thông lý tưởng trên môi trường digital

about us

Thiết kế chuyên nghiệp

Max digital, Max creative, Min agency, Max media, Max solf chúng tôi tạo ra những “cuộc hành trình truyền thông” với cách tiếp cận đa chiều, đúng đối tượng mục tiêu và tối ưu hiệu quả.

Tư vấn tận tâm

Max digital, Max creative, Min agency, Max media, Max solf chúng tôi tạo ra những “cuộc hành trình truyền thông” với cách tiếp cận đa chiều, đúng đối tượng mục tiêu và tối ưu hiệu quả.

Bảo mật tuyệt đối

Max digital, Max creative, Min agency, Max media, Max soft chúng tôi tạo ra những “cuộc hành trình truyền thông” với cách tiếp cận đa chiều, đúng đối tượng mục tiêu và tối ưu hiệu quả.

view more

process

Strategy & planing

Khi sử dụng các hoạt động marketing để đạt mục tiêu, thương hiệu nhất thiết phải cần một lộ trình thật tốt và rõ ràng trước khi đi vào triển khai. Thông qua việc tạo dựng những kế hoạch chiến lược, Maxxus lập nên những lộ trình đó, không chỉ giải quyết vấn đề đạt mục tiêu mà giúp xây dụng thương hiệu mạnh hơn.

Production

Khi sử dụng các hoạt động marketing để đạt mục tiêu, thương hiệu nhất thiết phải cần một lộ trình thật tốt và rõ ràng trước khi đi vào triển khai. Thông qua việc tạo dựng những kế hoạch chiến lược, Maxxus lập nên những lộ trình đó, không chỉ giải quyết vấn đề đạt mục tiêu mà giúp xây dụng thương hiệu mạnh hơn.

Execution

Khi sử dụng các hoạt động marketing để đạt mục tiêu, thương hiệu nhất thiết phải cần một lộ trình thật tốt và rõ ràng trước khi đi vào triển khai. Thông qua việc tạo dựng những kế hoạch chiến lược, Maxxus lập nên những lộ trình đó, không chỉ giải quyết vấn đề đạt mục tiêu mà giúp xây dụng thương hiệu mạnh hơn.

Monitoring & Reporting

Khi sử dụng các hoạt động marketing để đạt mục tiêu, thương hiệu nhất thiết phải cần một lộ trình thật tốt và rõ ràng trước khi đi vào triển khai. Thông qua việc tạo dựng những kế hoạch chiến lược, Maxxus lập nên những lộ trình đó, không chỉ giải quyết vấn đề đạt mục tiêu mà giúp xây dụng thương hiệu mạnh hơn.

quy trình dịch vụ

 • Thảo luận
 • Nghiên cứu
  phân tích
 • Thống nhất với
  khách hàng
 • Thực hiện
  chiến dịch
 • Đánh giá