Tuyển dụng
Tuyển dụng

Với kinh nghiệm 6 năm phát triển - Max Group tiền thân là Maxxus Digital Marketing Agency, chúng tôi cung cấp dịch vụ  vấn chiến lược marketing tổng thể cho doanh nghiệp và thực hiện các chiến dịch truyền thông hiệu quả
Scroll to navigate

Surprised and curious?
You can only do one thing ...

Hanoi Office: Floor 4, 22 Xuan La St, Tay Ho Distr, HN City
TP.HCM Office: Floor 4, 89 Van Kiep St, Binh Thanh Dist, HCM City

Hanoi Tel: (+84) 4626 04029
TP.HCM Tel: (+84) 866 820 702
Email: info@maxgroup.com