Archive for the ‘Myeva’ Category

400 like/post

Instagram cộng đồng phụ nữ lớn tại Việt Nam. Hơn 42k follower, mỗi bài đăng trung bình  400 like

30,4 million/month

Fanpage Cộng Đồng MyEva – một trong những fanpage cộng đồng phụ nữ lớn nhất Việt Nam: hơn 1,7 triệu fan; 7,6 triệu reach hàng tuần, 30,4 triệu tương tác mỗi tháng, mỗi post trung bình 7000 tương tác

3.600.000 visit/month

Website myeva.vn – Trang tin tức dành riêng cho phụ nữ, cung cấp thông tin hứu ích về mọi vấn đề cuộc sống, tình yêu, mẹo vặt, hôn nhân gia đình, tâm sự phụ nữ,…

Surprised and curious?
You can only do one thing ...

Floor 4, 22 Xuan La St, Tay Ho Dist, Hanoi City
3rd Floor, 1D Nguyen Duy Street, 3 Ward, Binh Thanh Dist, HCM City

Hanoi Tel: (+84) 4626 04029
TP.HCM Tel: (+84) 2866 820 702
Email: info@maxgroup.vn