Archive for the ‘Quà tặng cuộc sống’ Category

Fanpage vệ tinh

Một trong những fanpage hỗ trợ dự án Quà tặng cuộc sống, nội dung văn minh về đời sống, thu hút 600k fans, 6 triệu reach/tuần, 827k tương tác với bài viết

300 like/post

Hơn 8k follower, mỗi bài đăng trung bình 300 like

20,8 million/month

Fanpage Quà tặng cuộc sống là một trong những fanpage cộng đồng có lượng tương tác lớn nhất hơn 3,4 triệu fan, lượng tiếp cận 5,2 triệu mỗi tuần – 20,8 triệu mỗi tháng, trung bình tiếp cận bài đăng từ 300,000 – 500,000 người, 5.000 tương tác trên một post.

8.000.000 visit/month

Website qtcs.com.vn – Mỗi ngày trung bình 250.000 visit/ lượng ghé thăm, 8.000.000 visit mỗi tháng
Kênh ấn phẩm: Quà tặng cuộc sống thường xuyên sản xuất các ẩn phẩm truyền thông, là phương tiện truyền tải thông điệp trực tiếp tới độc giả: Sổ Quà tặng cuộc sống, Sách Sống, Lịch cây…

Surprised and curious?
You can only do one thing ...

Floor 4, 22 Xuan La St, Tay Ho Dist, Hanoi City
3rd Floor, 1D Nguyen Duy Street, 3 Ward, Binh Thanh Dist, HCM City

Hanoi Tel: (+84) 4626 04029
TP.HCM Tel: (+84) 2866 820 702
Email: info@maxgroup.vn