Archive for the ‘Uncategorized’ Category

image

Theo dõi và phân tích là một trong những nỗ lực lớn nhất mà Max Group muốn đem tới nhãn hàng. Chúng tôi lắng nghe vào thị trường để thay đổi lộ trình đảm bảo tính linh hoạt của thông điệp, từ đó rút ra được các số liệu cụ thể để đo lường hiệu quả chiến dịch.

video

Dựa vào ý tưởng tối ưu, Max Group tiến hành hiện thực hóa các ý tưởng thành tư liệu phục vụ truyền thông.

Design

Công đoạn đầu tiên khi bắt đầu mỗi chiến dịch, Max Group đi từ thấu hiểu  nhãn hàng và thị trường để đưa ra được những ý tưởng hợp lý, tối ưu và tinh giản nhất.

Surprised and curious?
You can only do one thing ...

Floor 4, 22 Xuan La St, Tay Ho Dist, Hanoi City
3rd Floor, 1D Nguyen Duy Street, 3 Ward, Binh Thanh Dist, HCM City

Hanoi Tel: (+84) 4626 04029
TP.HCM Tel: (+84) 2866 820 702
Email: info@maxgroup.vn