8.000.000 visit/month

Website qtcs.com.vn – Mỗi ngày trung bình 250.000 visit/ lượng ghé thăm, 8.000.000 visit mỗi tháng
Kênh ấn phẩm: Quà tặng cuộc sống thường xuyên sản xuất các ẩn phẩm truyền thông, là phương tiện truyền tải thông điệp trực tiếp tới độc giả: Sổ Quà tặng cuộc sống, Sách Sống, Lịch cây…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Surprised and curious?
You can only do one thing ...

Floor 4, 22 Xuan La St, Tay Ho Dist, Hanoi City
3rd Floor, 1D Nguyen Duy Street, 3 Ward, Binh Thanh Dist, HCM City

Hanoi Tel: (+84) 4626 04029
TP.HCM Tel: (+84) 2866 820 702
Email: info@maxgroup.vn