12 million/month

Fanpage Ghiền Bóng Đá là một trong những fanpage cộng đồng bóng đá có lượng tương tác lớn nhất với gần 1,1 triệu fan, lượng tiếp cận 12 triệu mỗi tháng, trung bình tiếp cận bài đăng từ 200.000 – 500.000 người.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Surprised and curious?
You can only do one thing ...

Floor 4, 22 Xuan La St, Tay Ho Dist, Hanoi City
3rd Floor, 1D Nguyen Duy Street, 3 Ward, Binh Thanh Dist, HCM City

Hanoi Tel: (+84) 4626 04029
TP.HCM Tel: (+84) 2866 820 702
Email: info@maxgroup.vn