20,8 million/month

Fanpage Quà tặng cuộc sống là một trong những fanpage cộng đồng có lượng tương tác lớn nhất hơn 3,4 triệu fan, lượng tiếp cận 5,2 triệu mỗi tuần – 20,8 triệu mỗi tháng, trung bình tiếp cận bài đăng từ 300,000 – 500,000 người, 5.000 tương tác trên một post.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Surprised and curious?
You can only do one thing ...

Floor 4, 22 Xuan La St, Tay Ho Dist, Hanoi City
3rd Floor, 1D Nguyen Duy Street, 3 Ward, Binh Thanh Dist, HCM City

Hanoi Tel: (+84) 4626 04029
TP.HCM Tel: (+84) 2866 820 702
Email: info@maxgroup.vn